کک

کک ها چه نوع حشراتی هستند کک ها خونخوارانی کوچک  و بدون بال هستند   که حرکات جهشی دارند  که به دلیل ویژگی های حرکتی و دوره زندگی  به دام انداختن آنها  کار بسیار دشوار و غیر ممکنی است  حتی استفاده از بعضی سموم  در مبارزه با آنها  کار به جایی نمی برد  اگر کک ها […]

ادامه خواندن ⟵
راهبری

سبد خريد من

بستن
مشاهده شده

به تازگی بازدید شده

بستن

نمایش سریع

بستن

دسته‌بندی‌ها