شناخت مورچه  مورچه ها usocial) حشراتی از خانواده Formicidae هستند مورچه ها در آخرین سنگهای کرتاسه اولیه و اواخر کرتاسه در تنوع قابل توجهی در آثار فسیلی در سراسر کره زمین ظاهر می شوند ، که این نشانگر منشا قبلی هست. مورچه ها از اجداد وسپوئید زنبور در دوره کرتاسه تکامل یافتند و پس از […]

ادامه خواندن ⟵
راهبری

سبد خريد من

بستن
مشاهده شده

به تازگی بازدید شده

بستن

نمایش سریع

بستن

دسته‌بندی‌ها